Privacy

  1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů je společnost LOVELY EU OÜ, se sídlem Estonsko, kraj Ida-Viru, obec Jõhvi, město Jõhvi, Jaama tn 26, 41532,  Kontaktní údaje prodávajícího: email: sale@lovely-lash.pro

  1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány pro účely registrace, nákupu prostřednictvím internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajících mezi vámi a společností LOVELY EU OÜ. Jde o následující osobní údaje: jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je souhlas tímto daný správci ve smyslu:

– plnění smlouvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR práv a plnění povinností správce podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
– článku 6 ods.1písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“) pro účely přímého marketingu, pokud nedošlo k objednávce zboží,
– oprávněný zájem správce k provedení přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu, nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti LOVELY EU OÜ.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v písemné formě adresované prodávajícímu elektronickou poštou na e-mail sale@lovely-lash.pro

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

– na přístup k osobním údajům

– na opravu osobních údajů

– na omezení zpracování osobních údajů

– na výmaz osobních údajů

– na přenositelnost osobních údajů

– vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud se domníváte, že byla porušena Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad.

  1. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT

Správce se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jejich ztrátě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a osobním údajům evidovaným v listinné podobě.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vyplnění formuláře na webových stránkách že jste se s podmínkami ochrany osobních údajů seznámili a bezvýhradně s nimi souhlasíte. Správce si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky. Aktuální verze podmínek je zveřejněna na internetových stránkách správce.

Staňte se partnerem